بایگانیِ نوامبر 2013

من نه منم.

من خوبم.
روز به روز لاغرتر میشوم و از خودم دورتر.
فهمیدم آنکه قبلا مینوشته من نبودم بلکه الکل بوده. من نوشتن نمیدانم.
به تازگی دچار عارضه ای هم شده ام. عارضه احساس داخل پیت گوزیدن. اگر درمانی سراغ دارید به نشانی ما ارسال نمایید.

خدمت میرسم، به زودی.

Advertisements
Advertisements