بایگانیِ ژانویه 2014

روح سرماخورده

سرما خوردگی دیگر عن قضیه را در آورده و تمامی ندارد. ژواکیم، فیلسوف بزرگ بخش، میگوید که سرماخوردگی ات روحی است و دیگر ربطی به جسمت ندارد. در خودم که فرو میروم و بیشتر فکر میکنم میبینم حق دارد. ولی روح سرماخورده را درمانی نیست. آنهم زمانی که کیلومترها از تهران بهاریِ آسمان آبی ات دور هستی و مورد هجوم خاطرات مزخرف قرار گرفته ای و هوای دورور برت چنان ناجوانمردانه سرد و خشک است که هیچ قیمه بادمجانی خوبش نمی کند. قسمت زشت ماجرا این است که مدام دهندره می کنی و شبها قبل از هشت خوابت میبرد با این حال صبحها از فرط خواب چشمانت ریز شده است و سوژه داده ای دست لوییک که چپ و راست چشمانش را ریز کند و ادایت را در بیاورد، با دومتر قد و صد کیلو وزن و کله کچل. خوبیش به این است که کمتر کار سرت میریزند و کمی هم دل میسوزانند و هوایت را هم دارند. تازه چای و شکلات تلخ هم برایت می آورند. کاش حالم آنقدر وخیم بود که پول ناهارم راهم حساب میکردند. یا تا خانه کولم میکردند. و بعد خانه ام را مرتب میکردند. شام میپختند، به بچه ام میرسیدند، هوایش را داشتند تا مشقهایش را بنویسد و شامش را میکشیدند تا مادر خسته و کوفته و بی حوصله و بیمار و پدر خسته تر و کوفته تر و پرمشغله اش دمی استراحت کنند.

حال که دیگر ژواکیم یادم داده دیگر از این اصطلاح بیرون نمیکشم. روح سرماخورده. اینقدر میگویم تا جنده شود. روح سرما خورده روح سرماخورده روح سرماخورده. روحی که از همهجایش آب آویزان است. روحی که سرفه که می کند همه محتویات شکم و دل و روده و اعما و احشایش بیرون میریزد. روح بیرون ریزنده. ها؟ روح بیرون ریزنده. روحی که عیان است، پس چه حاجت به بیان است؟ روح عیان. آها. روح عیان. و تنها.

چقدر مزخرف میگویم.

کاش حد اقل برف ببارد.

Advertisements

صدبار اگر توبه شکستی، بازم میشکنی.

دیشب خواب دیدم من و طرف رو به مرگ هستیم. مرگ واقعی.

خواب دیدم دردی شدید قفسه سینه ام را دربرمیگیرد و راه نفسم را بسته است. مدام تلاش میکنم فریاد بزنم، همه زور و فریادم را گلوله میکنم در حنجره ام اما صدایی در نمی آید. تلاش میکنم طرف را صدا کنم اما نمیشود. نمیتوانم. میخواهم دستم را به بازویش برسانم اما نمیرسد. فقط میفهمم که او نیز به همین درد دارد جان میدهد. ترس تمام وجودم را گرفته، ترس از مرگ. اگر بمیریم دخترمان چه میشود؟ دختری که در اتاق کناری خوابیده و چشمانش سبز و خاکستری است. با خود فکر میکنم پس مرگ آنچنان که میگویند راحت نیست. تمام شدن چنان هم ساده نیست. فکر میکنم چرا سیگار کشیدم؟ چرا نفهمیدم؟ اگر نمیرم دیگر طرف سیگار نمیروم.
بعد دیگر فقط درد است، درد، درد، درد.

با فریاد از خواب میپرم. دردی در معده آش و لاشم میپیچد. طرف بیدار میشود و مرا در آغوش میگیرد و میگوید نمرده ایم، خیالت راحت. بخواب.

الان؟ نشسته ام در کافه ای، در حالیکه سه مرد ترک نشسته اند به ترکی در مورد سیاست و خاورمیانه حرف میزنند قهوه ام را مزه مزه میکنم و سیگارم را دود.

این نیز بگذرد

بار اولی که دیدمت احساس نکردم که بعد از سالها خواندن و فالو کردن ات و کامنت بازی اولین بار است که میبینمت. گویی سلام و احوالپرسی با تو کار هر روزه مان باشد. گویی از ازل میشناختمت و تو همیشه مرا خانه میرساندی و عکسهای موبایلت را نشانم میدادی.

حال گریه داری. می دانم. میفهمم. عشق به زوال کشیده شده را تجربه کرده ام. تا پای جدایی رفته ام و برگشته ام. ترس از آینده را چشیده ام. چه خواهد شد؟ سوالی که هزار و ششصدبار از خود پرسیده ام. از این لحظات تخمی ای که باید با فقط حرف بزنی ولی گوش شنوایی نیست، گوش ها میانشان دومتر زبان تعبیه شده که مدام میگوید ناراحت نباش دل قوی دار این کن آن نکن گریه نکن محکم بایست، ال باش، بل نباش. زبانی که نمیتواند در نیام باشد و خفه شود و بگذارد گوشها فقط بشنوند، شانه ها پذیرای اشکهایت باشند و چشمها پا به پای تو بگریند. زبان نصیحت گر، این زبان نصیحت گر، که آفت دل انسان در هم شکسته است. شانه هایی که کیلومترها دورتر اند و نمیتوانند پناه دهند. حرفهایی که باید تایپ شوند و صفر و یک شوند و فرستاده شوند. اشکهایی که سرنوشتشان به آستین بلوز و دستمال کاغذی منتهی است.

آخ که میدانم چشمان سیاه درشت نافذت خیس هستند، بغض ات را فرو میدهی ولی نمیتوانی. میدانم.

همه اینها را گفتم که بگم میدانم. که بدانی که میدانم، میدانم که دیشب وقتی توی وایبر حرفهایت را میزدی گریه هم کردی.
با همان چشمان درشتِ سیاه و نافذ.

این خانه فلان است ولی خانه من نیست باباجان، نیست.

وقتی که داشتم به خانه ام در سوییس برمی گشتم، خانهء قبلا به زعم من کوچک گرم دوست داشتنی ام، نگاهی به محله آرام و زیبا با ساختمانهای یک دست و همرنگ و هماهنگ و مزارع ذرت و آفتابگردان اطراف و نظم با شکوه خیابانها که خیس از باران ملایم زمستانی و مزین به چراغانی کریسمس بودند انداختم و گفتم، نه، من به اینجا تعلق ندارم.

خانهء من؟ جایی میان دود و هیاهو و بی نظمی و شلوغی شهری است که شبهایی باشکوه و بی پایان دارد و کوههایی بلند از خانه هایش پاسداری می کنند. خانه من میان مردمی است که درد را میفهمند، جنگ را، تحریم و تحقیر را، و با این حال لبخند بر لب دارند، عیش را میفهمند و لحظه را درمیابند. من در یکی از همان کوچه هایی لانه کرده ام که چنارهای بلند دارند و ساختمانهای ناهمگون و پیکانی قراضه و قدیمی درمیانه شان تا ابد پارک شده است، از همین هایی که شایعه شده بود خود وزارت اطلاعات در هرکوچه یکی میکارد برای زیر نظر گرفتن ساکنین. خانه من، خانه من تهران است. همین تهران آلوده گه گرفته خراب ‌شده بی در و پیکر، که همه لعن و نفرینش میکنند ولی به هنگام ترکش، تکه ای از وجودشان را آنجا جا میگذارند.

از دیروز بغضی شبیه هنگامی که مادرمان را ترک میکنیم گلوگاهم را بسته، سینه ام سنگین است و درضمن یکشنبه هم هست، روزی که هوای تهران به سرم میزند و روانم را می گاید.

باید از تخت جدا کنم خودم را، بروم چایی هل زعفرانم را دم کنم، سیگارم را بردارم و زیر آفتاب زمستانی خاطرات سفرم را به یاد بیاورم.

Advertisements